Monitoring
a diagnostika

Poptat službu

Vodní systémy a povrchy

 1. teplota, průtok, tlak - se záznamem a vyhodnocením průběhu procesů (příprava pro rekonstrukci, předávání nové realizace, kontrola provozu a zásobování vodou)
 2. měření průtoku kontaktním ultrazvukovým průtokoměrem Krohne (DN 20 až 1000)
 3. měření a návrhy komplexních úprav vodních systémů s garantovanou energetickou úsporou
 4. akreditovaný odběr vzorků vod i stěrů povrchů na chemické i mikrobiologické analýzy
 5. vizuální kontrola inspekční kamerou například vzduchotechnických rozvodů, vodovodního potrubí, atd. v délce až 30 metrů
 6. měření CO2, vlhkosti a teplot vnitřního (pracovního) prostředí - doporučení na optimalizaci provozu

Služby mikrobiologické
laboratoře

Poptat službu

 1. Mikrobiologické stěry z pracovního prostředí různých pracovišt, povrchů, předmětů (Bacillus cereus, Escherichia coli, CPM - celkový počet mikroorganismů, Enterobacteri aceace)
 2. Mikrobiologické stěry a rozbor bazénové vody a příslušenství (Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Kultivované bakterie při 32 °C
  a 22 °C)

Poradenské
služby

Poptat službu

Poradenské služby, posudky a kontrolní činnost

 1. konzultace a posouzení projektů hygienicky významných instalací (nemocnice, lázně, rehabilitační zařízení, hotely, domovy seniorů, bytové domy, věznice...)
 2. odborné a soudně znalecké posudky bazénových a rehabilitačních provozů
 3. kontrolní činnost úklidu a hygienického zabezpečení prostorů v rámci ochrany obyvatelstva
 4. monitoring a posudky v oblasti odpadového hospodářství a pracovního prostředí
 5. posuzování vlivů na životní prostředí -EIA

Dezinfekce,
desinsekce
a deratizace

Poptat službu

 1. Deratizace - komplexní ochrana nemovitostí proti holubům (ptactvu) a hlodavcům
 2. Desinsekce - profesionální likvidace štěnic, švábů a jiného obtížného hmyzu

Úprava
vody

Poptat službu

 1. úprava vody: filtrace, změkčení, odželeznění
 2. desinfekce: dávkovací stanice s řízením pro chlorové i bezchlorové desinfektanty
 3. generátory oxidu chloričitého (chlordioxidu), výroba chloru in situ - membránová elektrolýza solanky
 4. ověřené desinfekční postupy, vhodné čistící a desinfekční prostředky pro balneoprovozy, wellness centra, akvaparky a sauny
 5. uvádění vodovodů a distribučních rozvodů v objektech do provozu - desinfekce ke kolaudaci

Partneři